• BATCH FORM 3 2020
  • BANNER BATCH FORM 5
  • tahniah pt3 dan spm 2019

Falsafah

Category: Uncategorised Published: Friday, 22 February 2019 Written by Administrator

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan Di Malaysia Adalah Suatu Usaha Berterusan

Ke Arah Memperkembangkan Lagi Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang  Seimbang Dan Harmoni Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Kepada Tuhan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Dan Berupaya Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat, Keluarga Dan Negara.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH SBP

Pendidikan Di Sekolah Berasrama Penuh adalah Suatu Usaha Berterusan

Bagi Menyediakan Suasana Persekolahan Dan Pembelajaran Yang Terancang,

Terkawal, Dan Sempurna, Untuk Memupuk Dan Memperkembangkan

 Kebolehan Pelajar-Pelajar Yang Berpotensi Ke Arah Kecemerlangan

Sebagai Insan Dan Warganegara Yang Seimbang Dan Bertanggungjawab Terhadap Tuntutan Agama, Bangsa Dan Negara.

VISI 

Peneraju Pendidikan Bertaraf Dunia

MISI 

Menggerak dan Memastikan Perkhidmatan Profesionalisme dan

Pengurusan Pendidikan Bertaraf Dunia Bagi Memenuhi Aspirasi negara

 FALSAFAH SM SAINS SEMBRONG

PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH SAINS SEMBRONG IALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN DALAM MEWUJUDKAN IKLIM PENGAJARAN SERTA PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF DAN MUTU PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG TINGGI, BERDASARKAN KESEDARAN BAHAWA SEMUA MANUSIA BERKEMAMPUAN UNTUK BELAJAR DAN BOLEH DIAJAR KERANA KITA MENERIMA PELAJAR YANG TELAH TERBUKTI KECEMERLANGANNYA, MAKA KITA HARUS MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERPRESTASI CEMERLANG AGAR MEREKA MENJADI INSAN DAN WARGANEGARA YANG SEIMBANG SERTA PATUH DAN MENGHAYATI PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA

Hits: 721