• BATCH FORM 3 2020
  • BANNER BATCH FORM 5
  • tahniah pt3 dan spm 2019

Amanat Pengetua

Category: Umum Published: Thursday, 21 February 2019 Written by Administrator

KATA ALU-ALUAN PENGETUA                     

 

Untuk Semua Guru dan Staf Sokongan

Sekolah Menengah Sains Sembrong

Kluang Johor Darul Takzim

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izin-Nya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai pendidik. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2019 kerana telah berjaya menyempurnakan buku ini. Sesungguhnya, buku panduan pengurusan sekolah ini sangat penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) dalam rangka melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan berfokus.

Bidang pendidikan negara sememangnya bersifat dinamik bagi memenuhi keperluan semasa khususnya diperingkat global. Oleh hal yang demikian, warga  pendidik dan AKP merupakan arkitek sosial yang memikul tanggungjawab yang besar dalam memberikan pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk peribadi dan sahsiah sekali gus menjana potensi murid  ke arah yang lebih optimum. Sehubungan dengan itu, diharapkan buku pengurusan ini  dapat membantu guru-guru dan AKP membuat perancangan dan menyediakan program-program khusus dalam semua aspek sepanjang tahun 2019 bagi merealisasikan cita-cita tersebut..

 Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkap diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini, warga pendidik seharusnya bekerja sebagai satu pasukan bermula di peringkat panitia masing-masing sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh individu seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Secara tidak langsung, hal ini  dapat membentuk warga SASEM yang berketerampilan,profesional, berkualiti dan beretika.

Saya yakin dan percaya bahawa Sekolah Menengah Sains Sembrong, sebagai salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh, mampu menyediakan landskap pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna dalam usaha membentuk modal insan yang berkualiti. Selain itu, saya juga melihat bahawa Sekolah Menengah Sains Sembrong dapat menjadi wadah terbaik untuk melahirkan insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu dan keunggulan sahsiah  yang akhirnya menjadi Khalifah yang dapat menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara.

 Selamat menjalankan tugas sepanjang tahun 2019.

SASEM AWESOME’

‘KE PUNCAK KEJAYAAN’

 

Rijaludin bin Che Mat

Pengetua

Sekolah Menengah Sains Sembrong

 

Hits: 878